Ερωτήματα - Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - 16.00

Υποβολή Ερωτημάτων από εκπαιδευτικούς - γονείς που θα απαντηθούν στην Ημερίδα Διαδικτυακής Ενημέρωσης.
afisa 10 2 2021


 

Μπορώ να είμαι αιμοδότης και ταυτόχρονα δότης αιμοπεταλίων;

Είναι ασφαλής η αιμοδοσία σε συνθήκες Covid ;

Μπορώ να δώσω αίμα αν έχω χαμηλό σίδηρο;
Ποιοι έλεγχοι γίνονται στο αίμα που δίνω;

 

Αν έχω υπόταση, αλλά είναι ανάγκη να δώσω αίμα, μπορώ να βοηθήσω την πίεσή μου να ανέβει  μόνο για να δώσω αίμα ή είναι επικίνδυνο για την υγεία μου;

 

 

Τι είναι η μετάγγιση αιμοπεταλίων; Είναι επίπονη και επικίνδυνη διαδικασία; Πότε την χρειάζεται κάποιος;
Γιατί να δώσω αιμοπετάλια;

 

 

Μπορώ να δώσω αίμα αν έχω νοσήσει από τον κορωνοϊό;
Θα μπορώ να δώσω αίμα αφού έχω εμβολιαστεί με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό;

 

Πώς μπορώ να πείσω κάποιον που λέει ότι: «δεν είμαι κατά της αιμοδοσίας, απλά εγώ δεν το κάνω»;

Αν έχω υπόταση, αλλά είναι ανάγκη να δώσω αίμα, μπορώ να βοηθήσω την πίεσή μου να ανέβει  μόνο για να δώσω αίμα ή είναι επικίνδυνο για την υγεία μου; 

Πώς γίνεται η δειγματολειψία για να γίνω εθελοντής δότης μυελού των οστών

Γιατί μαζί με την κινητή αιμοδοσία δεν μπορεί να δοθεί δείγμα για μυελό και δήλωση για δωρεά οργάνων προς την διευκόλυνση των εθελοντών;