Ερωτήματα - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 - 17.00

 

Υποβολή Ερωτημάτων από  γονείς - μαθητές. Θα απαντηθούν στην Ημερίδα Διαδικτυακής Ενημέρωσης.